skip to Main Content
Impacte Dels Jocs Aplicats A La Sanitat Pública O Als Nivells Més Professionals De L’esport

Vols conèixer l’impacte dels jocs aplicats a la sanitat públicaoals nivells més professionalsde l’esport? Inscriu-te a la primera escola d’estiu dedicada als Serious Games for Health and Sport de la Harvard Medical School

Els jocs aplicats esdevenen una eina clau per millorar l’atenció sanitària i l’entrenament dels esportistes, prevenint les lesions. Enguany, a laprimera escola d’estiu dedicada als Serious Games for Health and Sport de la Harvard Medical School, ENTI-UB i EUSES tindràs l’oportunitat de conèixer aquests i molts altres aspectes, a través dels seus dos cursos en salut: un estàndard (3-4 de juliol) i un avançat (6-7 de juliol), així com, un altre de jocs aplicats a l’esport (5 de juliol).

A grans trets, els objectius d’aquests tres cursos són comuns. Lògicament, adaptant-se als respectius camps temàtics, el de la salut i l’esport. Per això, tant al curs en SGH estàndard com a l’avançat, es pretén conscienciar sobre l’impacte dels Serious Games for Health en la sanitatpública i l’atenció primària. En el cas del curs en SGS, també es vol posar de manifest l’impacte dels jocs aplicats en tots els estrats de l’àmbit esportiu, tant a nivell de qui ho practica, com de qui dissenya les bones pràctiques i realitza els seguiments.

Però, això no és tot, a la triple formació en jocs aplicats a la salut i l’esport d’enguany, també es planteja:

  • Revisar els millors exemples de Serious Games for Health i de Serious Games for Sport i els seus resultats mesurables.

  • Oferir formació als professionals de la sanitat i de l’esport sobre les millors estratègies per al disseny, la implementació i l’avaluació dels Serious Games for Health i for Sport, així com també, conèixer les estratègies per a la seva sostenibilitat.

  • Proporcionar una oportunitat per al networking entre els professionals de la sanitat: metges, infermers, treballadors socials, psicòlegs, etc., les empreses del sector privat relacionades amb la creació de jocs per a la salut, associacions sense ànim de lucre que es dediquen a fomentar la salut o els professionals de l’àmbit universitari. En el cas del curs en SGS, també es potencien les relacions entre els professionals de l’esport i la sanitat, les empreses, dedicades a la creació de jocs aplicats a l’esport, diverses entitats i associacions que es dediquen a fomentar-los i també, a professionals de l’àmbit universitari que formen part del disseny i l’assessorament en SGS.

Finalment, també es compartirà i posarà  en comú una metodologia i un protocol de disseny en matèria de SGH i SGS. Per tant, si ets professional de la medicina, la infermeria, la fisioteràpia o les ciències de l’esport; inscriu-te a la primera escola d’estiu dedicada als Serious Games for Health and Sport de la Harvard Medical School, enviant un correu a: info@enti.cat (places limitades).

Back To Top