skip to Main Content
F

T’agradaria conèixer una metodologia i un protocol de disseny en matèria de Serious Games for Health and Sport? Inscriu-te a la primera escola d’estiu de la Harvard Medical School

La irrupció de les noves tecnologies en l’àmbit de la salut i de l’esport comporta tota una sèrie d’avantatges. En concret, els Serious Games esdevenen una eina clau per millorar l’atenció sanitària i l’entrenament dels esportistes, prevenint les lesions. Enguany, tindràs l’oportunitat de realitzar dos cursos en salut: un estàndard (3-4 de juliol) i un avançat (6-7 de juliol), així com, un altre de jocs aplicats a l’esport (5 de juliol) a la primera escola d’estiu dedicada als Serious Games for Health and Sport de la prestigiosa Harvard Medical School, ENTI-UB i EUSES.

Si ets un professional de la salut, l’esport o les noves tecnologies t’interessa conèixer la metodologia i el protocol de disseny d’aquests jocs aplicats. A més, tant en els cursos en salut com en esport, també es farà una revisió dels millors exemples de Serious Games for Health i de Serious Games for Sport i els seus resultats mesurables; s’oferirà formació als professionals de la sanitat i de l’esport sobre les millors estratègies per al disseny, la implementació i l’avaluació d’aquestes peces i també, es posaran en comú les estratègies per a la seva sostenibilitat.

D’altra banda, també es proporciona una oportunitat pel networking entre els professionals de la sanitat: metges, infermers, treballadors socials, psicòlegs, etc., les empreses del sector privat relacionades amb la creació de jocs per a la salut, associacions sense ànim de lucre que es dediquen a fomentar la salut o els professionals de l’àmbit universitari. En el cas del curs en SGS, també es potencien les relacions entre els professionals de l’esport i la sanitat, les empreses, dedicades a la creació de jocs aplicats a l’esport, diverses entitats i associacions que es dediquen a fomentar-los i també, a professionals de l’àmbit universitari que formen part del disseny i l’assessorament en aquest tipus de jocs.

En definitiva, tant al curs en SGH estàndard com a l’avançat, es pretén conscienciar sobre l’impacte dels Serious Games for Health en la sanitat pública i l’atenció primària. En el cas del curs en SGS, també es vol posar de manifest l’impacte dels jocs aplicats en tots els estrats de l’àmbit esportiu, tant a nivell de qui ho practica, com de qui dissenya les bones pràctiques i realitza els seguiments.

Conceptualitza, crea i comparteix una metodologia i un protocol de disseny comú en matèria de Serious Games for Health and for Sport, estudiant a la primera escola d’estiu de la Harvard Medical School.

Reserva la teva plaça enviant un correu electrònic a: info@enti.cat

Back To Top