skip to Main Content
Hand Touching Medical Interface

El pacient 2.0

L’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit de la medicina implica l’aparició d’un nou perfil d’usuari amb un rol més actiu, l’anomenat pacient 2.0. Es tracta d’una persona que, a través de les noves TIC i internet, accedeix, comparteix i sol·licita informació sobre la seva salut. Per tant, està en contacte amb altres pacients i professionals sanitaris.

A més d’accedir a més informació i estar més connectats, la innovació tecnològica està contribuint a millorar la manera en què accedim als tractaments i el seu seguiment. Gràcies als equips de telemedicina i control remot, podem controlar nosaltres mateixos el nostre tractament i realitzar-lo des de casa nostra, amb accés i control per part del professional de la sanitat.

Tots aquests avenços són especialment importants en el cas de persones que pateixen malalties cròniques. El m-health els aporta més comoditat, més seguretat i més independència. Ara bé, també cal una major responsabilitat per part dels pacients.

A aquesta responsabilitat i presa de consciència sobre la malaltia, les noves tecnologies i, molt especialment la telemedicina, donen l’opció d’encarregar-se personalment de la nostra salut i el nostre tractament. Ara bé aquesta major autonomia no vol dir que estiguem sols, al contrari s’han obert nous canals de comunicació amb els metges que ens permeten, des que es connectin i facin el seguiment sense necessitat de desplaçament; fins a poder consultar amb ells dubtes a l’instant sense haver d’acudir a la consulta; passant per disparar alarmes automàtiques que connecten amb els serveis d’emergència en cas de necessitat. Per tant, es pot dir que estem més acompanyats que mai.

Actiu, informat, connectat, responsable, independent… Tots aquests qualificatius descriuen al nou pacient. Una persona que viu millor gràcies a la tecnologia. Ara bé, si volem avançar en aquest àmbit, és imprescindible que es generalitzi l’ús de les noves TIC. Si vols conèixer l’impacte de les noves TIC en medicina, informa’t sobre el primer curs sobre Serious Games for Health de la Divisió informàtica del Departament de Medicina de la Harvard Medical Faculty Physicians.

Back To Top