skip to Main Content
Serious Games For Health Hacia Una Medicina Más Personalizada Y Preventiva

Serious Games for Health: cap a una medicina més personalitzada i preventiva

La utilització de noves tecnologies aplicades a l’àmbit de salut és fonamental. Per exemple, la utilització del Big Data permet l’explotació de dades històriques de pacients, aconseguint una medicina més personalitzada, predictiva, preventiva i participativa. A més, gràcies a investigacions i innovacions tecnològiques, es converteix en una realitat cada dia més tangible que obre la porta a importants innovacions.

El sector sanitari genera cada dia milions de dades relacionades amb pacients, malalties, tractaments, anàlisi, etc.; que queden emmagatzemades en diferents sistemes i centres d’informació. La recopilació de grans bases d’informació fa possible un progrés significatiu en prevenció i diagnòstic en constant connexió entre diferents professionals sanitaris a escala mundial, facilitant el diagnòstic i atenent a paràmetres més amplis que aquells que estaven accessibles abans de l’aparició d’aquest tipus de tecnologia.

La generalització de l’ús de Serious Games for health, wearables o aplicacions mòbils afavoreix aquesta aportació constant d’informació que podria millorar el diagnòstic i tractament personalitzat. Creuant les dades arxivades en aquestes grans bases de dades, amb les recollides pels dispositius mòbils que monitoritzen contínuament l’activitat i salut de la persona que l’utilitza, les possibilitats de crear un tractament personalitzat molt més adequat a les necessitats i característiques concretes de cada pacients s’amplien.

Aquesta monitorització contínua de dispositius de telemedicina afavoreix també una connexió permanent amb els seus pacients, i permetria un estudi més a fons de la resposta del pacient al tractament, que podria aportar informació de molt valor per a la investigació de gran quantitat de malalties.

Sens dubte, la innovació tecnològica aplicada a la medicina ofereix infinites possibilitats, proposant dia rere dia, nous reptes per als professionals de la salut. Si vols conèixer en profunditat l’impacte de les noves TIC en l’àmbit sanitari, informa’t sobre el primer curs sobre Serious Games for Health de la Divisió informàtica del Departament de Medicina de la Harvard Medical Faculty Physicians.

Back To Top