skip to Main Content
Hty

Serious Games for Health and Sport, la primera escola d’estiu en jocs aplicats de la Harvard Medical School, ENTI-UB i EUSES

Arran de l’èxit del primer curs en Serious Games for Health, la ciutat de Barcelona acollirà, del 3 al 7 de juliol, la primera escola d’estiu dedicada als Serious Games for Health and Sport de la mà de la Harvard Medical School, ENTI-UB i EUSES. Es tracta d’una formació holística i especialitzada, adreçada als professionals de la salut, de l’esport i de les noves tecnologies. Novament, els encarregats de conduir aquests cursos seran el Dr. Yuri Quintana, especialitzat en temes de sistemes globals d’informació sanitària, aplicacions e-salut globals, informàtica clínica i el Dr. Òscar Garcia Pañella, expert en tecnologies de l’entreteniment, els Serious Games, la Gamificació, la Ludificació, la Realitat Virtual, Augmentada i autor de la tesi doctoral sobre l’aplicació de tècniques de Processament d’Imatge i de Realitat Virtual a la Medicina, concretament, a la imatge mèdica cardíaca (modalitat SPECT).

Els Serious games són propostes de naturalesa lúdica, dissenyades amb una finalitat principal que va més enllà de l’entreteniment pur. És a dir, aquests jocs seriosos, també esdevenen una eina educativa, terapèutica o de recerca científica. La seva essència és aprofitar aquesta sensació de sentir-se recompensat per aconseguir que l’usuari s’impliqui i es motivi per assolir fites reals. Ara bé, a l’hora de crear un Serious games hi ha quatre fases crucials: la planificació estratègica, la captació de recursos, la programació i desenvolupament del prototip i finalment, la venda del joc aplicat, és a dir, la seva introducció al mercat.

Amb la nova formació d’estiu de la Harvard Medical School, ENTI-UB i EUSES tindràs l’oportunitat de conèixer amb detall tots aquests aspectes, l’impacte dels Serious Games en la sanitat pública i l’atenció primària, revisar els millors exemples i els resultats mesurables, conèixer les millors estratègies per al disseny, la implementació i l’avaluació dels mateixos… I enguany, també complementar-ho amb el vessant dels jocs aplicats a l’esport, adreçats a conscienciar sobre l’impacte dels SGS en tots els estrats de l’esport; tant a nivell de qui ho practica com de qui dissenya les bones pràctiques i realitza els seguiments.

Una formació de tres cursos sobre Serious Games aplicats a la salut i l’esport

Enguany, podreu triar entre tres opcions formatives, totes elles relacionades i complementàries:

  • Curs bàsic en Serious Games for Health (SGH). La durada serà de dos dies: del dilluns 3 a dimarts 4 de juliol. S’oferirà una introducció als SGH, es treballarà en el disseny de prototipus reals, seguint protocols establerts, aplicant mètriques d’avaluació: mesurament, KPI’s i ROI, etc.
  • Curs avançat en Serious Games for Health (SGH). Del dijous 6 al divendres 7 de juliol, tindrà lloc aquesta segona formació amb l’objectiu d’aprofundir més en aquest àmbit. Els assistents podran implementar i avaluar els SGH, coneixeran l’evolució i la ciència d’aquests jocs, es duran a terme discussions grupals, comparativa de jocs i posterior avaluació científica, entre molts altres aspectes.
  • Curs en Serious Games Sport (SGS). Únicament, tindrà lloc el dimecres 5 de juliol. El seu objectiu principal és mostrar els jocs aplicats que permeten ajudar a obtenir millors resultats esportius, millorant la formació i fomentant l’educació i els productes relacionats amb aquest sector. Durant aquesta formació, també s’oferirà un repàs a les millors aplicacions i implementacions dels enfocaments del sector cap a aquests sistemes en el sector de l’esport i la seva indústria.

L’horari dels tres cursos serà de 9 a 18 hores.

En aquest enllaç, podeu conèixer amb més detall els tres cursos de la primera escola d’estiu en jocs aplicats de la Harvard Medical School, ENTI-UB i EUSES.

Back To Top