skip to Main Content
Saps Que Els Serious Games For Health Són Una Eina Eficaç Per Definir Estratègies Sanitàries

Saps que els Serious Games for Health són una eina eficaç per definir estratègies sanitàries?

Diversos estudis clínics han demostrat que els Serious Games poden ser realment positius en l’àmbit sanitari. Fins i tot poden tenir més eficàcia que els mètodes tradicionals no interactius i es poden aplicar a diverses àrees com: la neurorehabilitació; la rehabilitació física i pulmonar; la cardiologia; la promoció de la pràctica d’exercicis i la dieta saludable, entre d’altres; aconseguint una major adherència dels pacients als tractaments. De fet, existeixen iniciatives de teràpia combinada en les que el fàrmac actua en paral·lel al joc, com és el cas de determinats tractaments indicats en patologies neurodegeneratives.

En definitiva, la gamificació contribueix a fomentar la implicació dels usuaris, sempre amb la participació dels professionals sanitaris. L’evidència científica, l’experiència clínica i les vivències dels pacients són claus per dissenyar una bona estratègia que faci ús de jocs i d’experiències memorables. I és que dissenyem per a ells/es i no per a nosaltres.

Els wearables i els exergames per a l’activitat física que incorporen reptes com a factor motivacional, també registren menors taxes d’abandonament, d’acord amb un informe de l’Associació d’Investigadors en eSalut, que no obstant això, adverteix que l’objectiu de la gamificació i dels Serious Games ha de ser el desenvolupament d’habilitats per a un comportament saludable i no només la motivació. Necessitem instruir i necessitem fer-ho per a aconseguir comportaments sostinguts a mig i llarg plaç. Però realment, com s’estan implementant els videojocs a la salut? Entre els Serious Games for Health que actualment s’estan emprant per contribuir a la millora de la salut, cal destacar:

  • Gomins. Catalogat com el millor joc de salut durant el II Congrés Nacional de Jocs de Salut, està dirigit a fomentar la intel·ligència emocional en els nens i nenes. Es tracta d’una aventura espacial que proporciona diversió als més petits i, al mateix temps, avalua elements com la impulsivitat, l’autocontrol i el reconeixement d’emocions. Els resultats de l’avaluació són enviats a una aplicació i els pares reben informació al mòbil, consells i recursos per ajudar als seus fills/es a millorar aquelles àrees que ho requereixin.

 

  • TDHA trainer. Són aplicacions d’entrenament i estimulació cognitiva que ajuden a abordar el tractament del trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), amb versió per a nens/es i adults. Els videojocs poden ser utilitzats com a eines terapèutiques per treballar les funcions executives. En general, generen una major motivació en aquestes persones i parlen el seu llenguatge.

 

  • ArmAssist. El sistema, desenvolupat amb el propòsit d’evitar la degeneració muscular del pacient afectat per un ictus, funciona mitjançant un dispositiu robòtic connectat a un programari amb videojocs i contribueix a millorar la mobilitat del braç del pacient afectat. El projecte ha estat posat en marxa a l’Hospital La Fe de València.

 

  • VirtualRehab. Es tracta d’una eina basada en joc, destinada a la rehabilitació de pacients amb algun tipus de discapacitat física, bé sigui com a conseqüència de traumatismes, malalties degeneratives, malalties neurodegeneratives, malalties neuromusculars, dany cerebral adquirit o per motivar la mobilitat en persones de la tercera edat.

 

  • Tetris (ideal per tractar la síndrome de l’ull vague). Aquest popular videojoc, l’autor del qual rebrà un premi honorífic en el certamen Fun and Serious Festival 2015, ha resultat útil per tractar aquest trastorn ocular, segons evidencien els estudis de l’institut de Recerca de l’McGill University Health Centre (Canadà). El joc contribueix a incrementar la plasticitat cerebral i permet que el cervell ambliop torni a aprendre a captar les imatges que li són enviades per l’ull més feble.

 

  • Videojocs per a la rehabilitació pulmonar. Un estudi publicat per l’Associació Madrilenya de Fibrosi Quística va determinar que els videojocs que afavoreixen l’activitat física resulten recomanables en la rehabilitació pulmonar de joves amb fibrosi quística.

 

  • Ús de videojocs en el tractament de l’Alzheimer. Un estudi realitzat pel Centre de Longevitat i Psicologia de l’Institut Max Planck per al Desenvolupament Humà i la Universitat de Medicina St. Hedwing-Krankemhaus (Alemanya) va determinar que els videojocs poden ser de gran utilitat en el tractament de pacients amb esquizofrènia, estrès posttraumàtic o la malaltia de l’Alzheimer. D’acord amb la investigació, els videojocs beneficien certes capacitats cerebrals com l’orientació espacial, la formació de la memòria i la planificació estratègica, així com les habilitats motores.

 

  • El Cercle de la Salut. Més que un videojoc, es tracta d’una aplicació, però utilitza els reptes com a factor motivacional per promoure hàbits de vida saludables que contribueixin a disminuir el risc cardiovascular.

 

En definitiva, els Serious Games for Health estan dissenyats amb l’objectiu de millorar la salut i fomentar hàbits saludables. Trobareu més informació sobre els health games en aquest enllaç.

Back To Top