skip to Main Content
640 1527854449l

Re-Mission Video Game: un videojoc que posa a la pell d’un pacient de càncer

Darrere els seus personatges estridents i pistoles de colors s’amaga un videojoc amb una interessant proposta, que ja ha demostrat la seva evidència a millorar l’actitud dels joves a l’hora d’afrontar un càncer.  El videojoc ha estat dissenyat especialment per l’organització sense ànim de lucre HopeLab amb aquesta finalitat, per tal de fomentar la motivació en un moment molt delicat de vida.

Aquest joc, que s’ofereix de manera totalment gratuïta als pacients de càncer i a les seves famílies, posa al jugador dins de l’organisme que ha de lluitar contra el càncer amb armes com la quimioteràpia, els antibiòtics i defenses naturals.  Les mecàniques de joc estan orientades a què el jugador pugui desenvolupar estratègies al món real per lluitar al càncer i guanyar.

HopeLab va conduir un estudi d’àmbit internacional per mesurar l’eficàcia del producte. Va sotmetre a 375 pacients de càncer a diferents sessions de joc, la meitat al Re-Mission i l’altra a un popular èxit de vendes. Finalment l’estudi va confirmar que jugar al Serious Game ajudava a aplicar els tractaments de manera més consistent, i el pacient es trobava més motivat.

A la tercera edició del curs en Serious Games for Health & Sport podràs aprendre a dissenyar i implementar propostes com aquesta. Cobriràs totes les etapes del desenvolupament, des de la concepció de la idea fins a la implementació.

Back To Top