skip to Main Content
Quins Són Els Beneficis De La Tecnologia Sanitària Per A Metges Hospitals I Ciutadans 1024×680

Quins són els beneficis de la tecnologia sanitària per a metges, hospitals i ciutadans?

L’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit sanitari millorarà considerablement la feina dels professionals sanitaris. A més, suposarà una reducció de costos, una millora de l’eficiència i una optimització del finançament disponible. Però això no és tot, les noves TIC aplicades a la medicina suposaran un canvi estructural en l’exercici de la professió.

Sens dubte, les noves tecnologies pròpies de l’m-health com els jocs aplicats o Serious Games canviaran de manera substancial la manera de gestionar l’atenció sanitària i els sistemes de salut. Aquestes noves eines actuen en suport de funcions crítiques, ja que milloren la capacitat de recopilar, analitzar, gestionar i intercanviar informació en tots els àmbits de la salut, des de la recerca a la prestació d’auxili en cas d’emergència.

Per als ciutadans, l’m-health farà possible l’atenció personalitzada, dedicant especial atenció a la prevenció, l’educació i l’autogestió. La implantació de la telemedicina en el sistema situarà als hospitals com a centres d’una xarxa virtual de professionals, ampliant la col·laboració dels agents sanitaris i facilitant l’augment dels serveis de salut, malgrat la distància.

D’altra banda, les empreses relacionades amb la salut veuran facilitada la seva tasca en poder accedir a investigacions de nous productes o serveis de manera online i els governs seran capaços d’identificar tendències o situacions de risc de manera preventiva, així com de crear entorns web propicis per a la informació i la difusió.

En conclusió, l’aplicació de l’m-health comportarà tot un seguit d’importants beneficis per als professionals sanitaris, centres de salut i ciutadans. Si vols conèixer-los en profunditat, et recomanem el primer curs sobre Serious Games for Health de la Divisió informàtica del Departament de Medicina de la Harvard Medical Faculty Physicians.

Back To Top