skip to Main Content
Quina és La Influència De Les Apps Wearables I Jocs Aplicats A La Gestió I L’assistència Sanitària

Quina és la influència de les apps, wearables i jocs aplicats a la gestió i l’assistència sanitària?

Actualment, un 90% de la població utilitza Internet per buscar continguts relacionats amb la salut. En aquest sentit, cada vegada és més rellevant el paper tant de smartphones com de dispositius wearables en l’àmbit sanitari. Hi ha un 86% d’apps relacionades amb la salut, exercici físic, dietes o gestió de medicaments, és evident que la forma d’entendre la cura responsable de la salut està canviant de forma radical.

Aquestes apps són només un exemple de la inclusió de la salut en les noves tecnologies. Avui dia ja existeixen aplicacions mòbils aprovades per Sanitat que controlen per exemple, el calendari vacunal dels pacients. D’aquesta manera, els pares poden fer un seguiment molt més senzill, controlant les vacunes passades i les futures. També cal destacar l’existència d’aplicacions de seguiment controlat de la nostra salut. Especialment, en el cas de malalties cròniques com diabetis, colesterol, etc.

El benefici que comporta l’ús d’Internet, dispositius mòbils, aplicacions i jocs aplicats o Serious Games, es tradueix en un augment significatiu de la cura responsable de la salut. Sens dubte, l’ús de les noves tecnologies no només ha repercutit en la creixent autonomia del pacient, sinó que ha suposat una revolució en la forma d’entendre la cura responsable. Els sistemes de monitorització proporcionen una seguretat que abans no existia o requeria moltes visites mèdiques, i les comunitats online entre pacients i professionals són la base del futur de la telemedicina. En definitiva, la utilització de les noves TIC són tan sols l’inici d’un creixent canvi en la gestió de la salut.

Coneix en profunditat l’impacte d’aquests nous dispositius i tecnologies, aplicades a la salut amb el primer curs sobre Serious Games for Health de la Divisió informàtica del Departament de Medicina de la Harvard Medical Faculty Physicians.

Back To Top