skip to Main Content
D

Què aporta la presència de la prestigiosa Harvard Medical School als tres cursos de la primera escola d’estiu en Serious Games aplicats a la salut i l’esport?

Del 3 al 7 de juliol, tindrà lloc a Barcelona la primera escola d’estiu dedicada als Serious Games for Health and Sport de la mà de la Harvard Medical School. Quins avantatges suposa la presència d’una Universitat tan prestigiosa i reconeguda internacionalment com aquesta? En primer lloc, cal assenyalar que els tres cursos (Serious Games for Health estàndard, Serious Games for Health avançat i Serious Games for Sport) compten amb l’aval de la Divisió Informàtica de la Harvard Medical School. Un dels grups acadèmics i de recerca més antics en l’ús efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’atenció sanitària. La Divisió té com a objectius millorar la qualitat i reduir els costos dels tractaments, augmentar la qualitat de l’educació mèdica, millorar la relació entre el metge i el pacient i explorar nous punts de vista en la recerca, a través de la informàtica.

En les seves àrees de recerca actuals inclouen: sistemes d’aprenentatge online, Serious Games for Health, aplicacions de mòbil per a la salut, aplicacions e-health o salut electrònica, disseny i avaluació de sistemes d’informació clínics, plataformes de recerca translacional, portals de pacients i implicació dels pacients, processos i anàlisis de millora de la qualitat, sistemes de suport a les decisions sanitàries, entre altres. Tots aquests temes són tractats àmpliament tant en el curs en Serious Games estàndard com en l’avançat.

Aquesta innovadora formació sobre jocs aplicats a la salut i l’esport, també compta amb la participació de dues importants universitats catalanes: l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-UB), la Universitat del Videojoc i l’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES). ENTI-UB va oferir el primer grau en Serious Games d’Espanya, per tant, és pionera en aquest àmbit. Això li permet aportar la seva experiència en la conceptualització i el disseny de Serious Games, tenint en compte l’abast total del mercat potencial i avaluant l’àmbit d’interès: entreteniment, salut, esports, educació, comunicació, teràpia física, etc. D’altra banda, EUSES, la Universitat de la Salut i l’Esport, té com a principal objectiu l’excel·lència i la qualitat dels seus estudis, vetllant per la formació i el futur dels seus estudiants. Aquest centre universitari imparteix el Grau en CAFE (Ciències de l’Activitat Física i l’Esport) i el Grau en Fisioteràpia, per tant, aporta la seva experiència i metodologia d’aprenentatge innovador en l’àmbit de la salut i de l’esport. Aquests coneixements són essencials per al desenvolupament del nou curs en Serious Games for Sport.

En definitiva, si vols prosperar professionalment en l’àmbit sanitari i de l’esport, tria qualitat i prestigi, estudiant a la primera escola d’estiu en Serious Games for Health and for Sport de la Harvard Medical School.

Back To Top