skip to Main Content

PROCÉS DE PRODUCCIÓ DELS SGH

planificacio

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Establir les línies mestres del disseny del futur joc aplicat, tenint en compte aspectes interns com i externs com: la competència, factors d’ordre social, econòmic o polític.

captacio-economica

CAPTACIÓ DE RECURSOS

Establir i fixar un pressupost és essencial, com també, indicar quines seran les principals fonts per obtenir recursos i fer prosperar el nostre projecte.

desenvolupament

DESENVOLUPAMENT

Es determinarà el procés de creació del joc aplicat en qüestió, des del concepte inicial fins al joc en la seva versió final. Es tracta d’una activitat multidisciplinària, que involucra professionals de la programació, el disseny gràfic, l’animació, el so, la música i en el nostre cas, també es tindrà en compte la visió del professional de la salut i l’esport.

venda

VENDA – ACCÉS AL MERCAT

Una fase, orientada a la introducció del Serious Games for Health o for Sport al mercat. És important aconseguir una patent, anar a fires del sector, fer un disseny atractiu, tenir en compte la situació d’aquesta indústria i executar un acurat pla d’accions.

Back To Top

[contact-form-7 id="2543" title="Contacto CAT"]