skip to Main Content
En Quin Sentit Els Dispositius Mòbils Estan Canviant Latenció Sanitària

En quin sentit els dispositius mòbils estan canviant l’atenció sanitària?

L’ús de les noves tecnologies en l’àmbit sanitari aporta noves solucions que contribueixen a la millora tant del mateix sistema sanitari, com de la forma en què ens cuidem. La irrupció d’internet i els dispositius mòbils ha fet que accedim d’una forma més ràpida i fàcil a una major quantitat d’informació sobre la nostra salut i que, a més, vulguem controlar-la i prendre decisions sobre ella.

Amb la irrupció del m-health, apareixen nous recursos en la comunicació metge-pacient. El perfil del pacient ha canviat, es tracta d’un usuari més actiu que demana més informació, per tant, cal proveir noves vies de comunicació metge-pacient. Desenvolupar-les és possible també gràcies a la connectivitat, creant espais i plataformes en el núvol o solucions remotes de monitorització.

Ara bé, s’han de destinar recursos divulgatius. En aquest sentit, gràcies a la gamificació i els Serious Games aplicats a l’àmbit sanitari, els pacients poden aprendre a controlar una patologia, assimilar coneixements i hàbits de vida saludables, implicant-se més que amb els tractaments tradicionals.

En aquesta mateixa línia, cal destacar que els sanitaris estan millor connectats. Des de la història clínica electrònica, als sistemes informàtics interhospitalaris o plataformes de salut en el núvol, passant per la internet de les coses aplicada a equips mèdics d’imatge o monitorització, etc. Sens dubte, internet està permetent crear un ecosistema d’informació mèdica molt més ric. S’eliminen també les barreres físiques i geogràfiques entre hospitals, aportant un coneixement accessible als professionals, independentment del centre en el qual hagi estat tractat un pacient amb anterioritat.

En definitiva, l’ús de dispositius mòbils en l’àmbit sanitari garanteix la prevenció i l’autocura; un diagnòstic més senzill; tractaments personalitzats; cures més eficaces i còmodes a l’hospital; una derivació gradual cap al tractament connectat i segur a la pròpia llar i finalment, una major accessibilitat a l’assistència sanitària.

Coneix els beneficis de l’aplicació del m-health a la salut amb el primer curs sobre Serious Games for Health de la Divisió informàtica del Departament de Medicina de la Harvard Medical Faculty Physicians.

Back To Top