skip to Main Content
Els Serious Games For Health Un Element Clau En La Millora De L’eficiència Del Sistema Sanitari 1024×825

Els Serious Games for Health, un element clau en la millora de l’eficiència del sistema sanitari

Els Serious Games estan dissenyats amb un propòsit que va més enllà de la diversió. El seu objectiu és doble; d’una banda, formar als professionals sanitaris i de l’altra, educar als pacients. Per tant, es configuren com una eina clau per millorar l’eficiència i la sostenibilitat de les organitzacions sanitàries i del sistema de salut. Els principals avantatges de la introducció d’aquests jocs i de les noves TIC en el sistema sanitari es poden resumir en:

  • Major fidelitat dels pacients als tractaments. Els Serious Games compten amb un disseny atractiu i ajuden a superar determinats reptes, mentre per exemple, et recuperes d’una lesió o et controles el sucre. Per tant, resulten més atraients que altres tractaments més convencionals, aconseguint reduir les taxes d’abandonament per part dels pacients.

 

  • Reducció dels costos mèdics. Les noves TIC, on cal incloure els Serious Games for Health, ajuden a reduir els costos dels serveis mèdics. Gràcies a la reducció del temps requerit per processar dades o gestionar la documentació. En aquest sentit, és doncs indispensable potenciar el desenvolupament de la història clínica electrònica i la telemedicina, ja que redueix els temps de les anàlisis i els resultats.

 

  • Increment de la qualitat en l’atenció al pacient i de l’eficiència. Davant la fragmentació de l’atenció sanitària i les dificultats de transmetre informació de forma eficaç; la utilització de l’mhealth pot ajudar a millorar la seguretat dels pacients mitjançant l’accés directe a l’historial mèdic, la consulta en línia dels tractaments, registrant l’evolució dels malalts i preveient possibles errors mèdics.

 

  • Possibilitat de dur a terme models de sanitat completament L’m-health ha estat definit com una tecnologia amb un alt potencial transformador, ja que presenta noves formes d’exercir la medicina i de desenvolupar la sanitat. Actualment, ja existeixen molts Serious Games, altament eficaços en el tractament de malalties cròniques o rehabilitació de lesions, etc.

 

En definitiva els Serious Games aplicats a l’àmbit sanitari, aconseguiran millorar la pràctica clínica i fer més accessible la salut a tothom. Més informació sobre els Serious Games en aquest enllaç.

Back To Top