skip to Main Content
Objectius Dels Cursos Serious Games De La Harvard Medical School

Els objectius dels tres cursos de la primera escola d’estiu dedicada als Serious Games for Health and Sport de la Harvard Medical School

Els avantatges de l’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit de la salut i de l’esport són innegables. En aquest sentit, els Serious Games esdevenen una eina clau per millorar l’atenció sanitària i l’entrenament dels esportistes, prevenint les lesions. Enguany, tindràs l’oportunitat de realitzar dos cursos en salut: un estàndard (3-4 de juliol) i un avançat (6-7 de juliol), així com, un altre de jocs aplicats a l’esport (5 de juliol) a la primera escola d’estiu dedicada als Serious Games for Health and Sport de la prestigiosa Harvard Medical School, ENTI-UB i EUSES. Però quins són els principals objectius d’aquests tres cursos?

A grans trets són comuns tant als cursos de salut com al d’esport. Lògicament, adaptant-se als respectius camps temàtics. Per això, tant al curs en SGH estàndard com a l’avançat, es pretén conscienciar sobre l’impacte dels Serious Games for Health en la sanitat pública i l’atenció primària. En el cas del curs en SGS, també es vol posar de manifest l’impacte dels jocs aplicats en tots els estrats de l’àmbit esportiu, tant a nivell de qui ho practica, com de qui dissenya les bones pràctiques i realitza els seguiments.

Altres propòsits claus dels cursos en Serious Games for Health and for Sport

Aquestes tres formacions també pretenen assolir els següents objectius:

  • Revisar els millors exemples de Serious Games for Health i de Serious Games for Sport i els seus resultats mesurables.
  • Oferir formació als professionals de la sanitat i de l’esport sobre les millors estratègies per al disseny, la implementació i l’avaluació dels Serious Games for Health i for Sport, així com també, conèixer les estratègies per a la seva sostenibilitat.
  • Proporcionar una oportunitat per al networking entre els professionals de la sanitat: metges, infermers, treballadors socials, psicòlegs, etc., les empreses del sector privat relacionades amb la creació de jocs per a la salut, associacions sense ànim de lucre que es dediquen a fomentar la salut o els professionals de l’àmbit universitari. En el cas del curs en SGS, també es potencien les relacions entre els professionals de l’esport i la sanitat, les empreses, dedicades a la creació de jocs aplicats a l’esport, diverses entitats i associacions que es dediquen a fomentar-los i també, a professionals de l’àmbit universitari que formen part del disseny i l’assessorament en SGS.
  • Finalment, també es tracta de compartir i posar en comú una metodologia i un protocol de disseny en matèria de SGH i SGS.

Així doncs, si ets professional de la medicina, la infermeria, la fisioteràpia o les ciències de l’esport; t’interessa qualsevol d’aquests tres cursos de la primera escola d’estiu dedicada als Serious Games for Health and Sport de la Harvard Medical School. Informa’t en aquest enllaç.

El període d’inscripcions ja està obert i en el cas d’estar interessat/da, únicament ha d’enviar un correu electrònic a info@enti.cat.

Back To Top