skip to Main Content
Jjj

Els beneficis de la gamificació pels pacients i professionals sanitaris

La gamificació es pot definir com la incorporació d’elements lúdics per aconseguir objectius no lúdics. Es tracta d’una tendència que s’ha estès tant a les aplicacions mòbils com als dispositius wearables, amb l’objectiu d’incentivar els comportaments saludables, la motivació, i millorar les aptituds i habilitats dels professionals sanitaris. A més, s’ha comprovat que la utilització de tècniques de gamificació, mitjançant videojocs i dinàmiques de grup, pot augmentar el compromís i la participació dels pacients en programes de tractament i/o rehabilitació, així com, millorar les capacitats dels professionals sanitaris. Un exemple d’abast internacional, seria el programa de gamificació dissenyat per la consultora Gartner per al “US Pharma Help Desk”, que es va aplicar a 15.000 col·laboradors, aconseguint una disminució de l’abandonament del tractament del 30% a menys del 10%.

Amb la gamificació, els pacients assoleixen una major conscienciació sobre els hàbits i costums saludables. A més, els Serious Games sanitaris tenen l’avantatge que motiven més que els jocs tradicionals. Altres avantatges de la gamificació pels pacients són:

 • Rehabilitació L’adopció de mecàniques lúdiques en els processos de rehabilitació afavoreixen l’actitud dels pacients.
 • Adherència. Les tècniques de joc milloren la prevenció i l’adherència dels pacients als tractaments.
 • Aprenentatge. Aquelles tècniques de joc ràpides poden desenvolupar la lectura de nens amb dislèxia.
 • Antienvelliment. L’ús de videojocs d’acció o d’aventures alenteixen l’envelliment del cervell associat a l’edat.
 • Formació. Els jocs de salut donen ‘més poder’ als pacients, permetent conèixer més aspectes de la seva malaltia.
 • Dolències cròniques. Els jocs que fan servir la realitat virtual són efectius per reduir l’ansietat i els dolors crònics.

D’altra banda els avantatges de la gamificació pels professionals sanitaris es poden resumir en:

 • Formació. Els jocs de salut permeten formar els professionals en noves tècniques amb els millors experts.
 • Coneixement. Els professionals poden prescriure jocs de salut mitjançant l’adopció de tècniques de telemedicina.
 • Pràctica. Els models d’assaig i error amb pacients virtuals contribueix a millorar i avaluar la pràctica.
 • Monitorització. Les dades extretes de tècniques lúdiques en rehabilitacions milloren el seguiment del pacient.
 • Qualitat de vida. La prescripció de gamificació millora la qualitat de vida dels pacients (adherència i conscienciació).
 • Aval mèdic. La supervisió dels professionals és essencial per a la implantació d’un projecte digital de qualitat.
 • Implicació. Els videojocs compten amb factors de diversió i recompensa que afavoreixen una major implicació.
 • Desenvolupament. Els professionals poden compartir les seves experiències buscant el benefici en l’usuari final.

En definitiva, les tècniques de la gamificació aplicades en jocs i aplicacions de salut, aconsegueixen millorar les aptituds i habilitats dels professionals sanitaris i alhora, influeixen positivament sobre el comportament i conscienciació dels pacients envers la seva salut.

Back To Top