skip to Main Content
22769865 1650557431662859 7974574469665277201 O

Desenvolupada una nova tècnica de gamificació per ajudar a pacients amb esquizofrènia

El 30% dels afectats per esquizofrènia experimenten al·lucinacions verbals difícilment alleujades amb medicació. Ara, un equip de neuropsiquiatres anglesos ha desenvolupat un procediment basat en la gamificació que ajuda als pacients a desenvolupar estratègies per a poder identificar què és real i què forma part de la imaginació.

Experts del King’s College London’s Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience han utilitzat un escàner de ressonància magnètica per a visualitzar l’activitat cerebral, focalitzant-se en la part del cervell responsable d’aquestes al·lucinacions. El sorprenent és que els pacients visualitzaven els resultats de l’escàner en forma de simulació virtual, de tal manera que en comptes de veure l’àrea del cervell afectava veien un coet espacial.

Els pacients havien de desenvolupar les seves pròpies estratègies per aconseguir fer aterrar el coet, sense cap tipus d’instrucció. Després de uns quants intents, els pacients van ser capaços de reduir l’activitat neuronal de la part del cervell responsable, desenvolupant estratègies duradores que es poden aplicar a la vida diària.

Els resultats de l’estudi a la revista acadèmica Nature,

Aquest és només un exemple de com els videojocs i les noves tècniques de gamificació s’estan aplicant ja al sector de la salut i de l’esport, amb uns resultats realment revolucionaris, ja que ofereixen nous mecanismes de tractament a pacients amb malalties de difícil curació.

Si vols aprendre a desenvolupar aquests jocs, des d’una vessant teòrica i pràctica, estudia el curs Serious Games for Health & Sport, que compta amb un professorat de primer nivell i està impartit per ENTI-UB i EUSES-UdG.

En el curs, que compta amb la col·laboració del Harvard Medical School Teaching Hospital, els estudiants podran participar en el disseny d’un joc aplicat i conèixer les diferents etapes del desenvolupament.

Back To Top