carregant...

INFORMACIÓ GENERAL DELS CURSOS

Els Serious Games for Health (SGH) proporcionen educació, entreteniment i ajuden a oferir una millor atenció sanitària. També són una oportunitat per motivar i centrar els usuaris per aconseguir un canvi en el comportament quant a la gestió de la seva patologia. Aquests jocs estan dissenyats per ajudar a obtenir millors resultats sanitaris en els pacients, milloren la formació del personal i fomenten l’educació i els productes sanitaris.

La nostra oferta de cursos en l’àmbit dels SGH es concentra, des dels vessants teòrics i pràctics, en oferir un repàs en profunditat a les millors aplicacions i implementacions dels enfocaments del sector vers aquests sistemes en el sectors de la sanitat i la indústria. També es proporciona un marc d’avaluació i estratègia per a sistemes sostenibles, dissenyats des dels sectors acadèmic i comercial.
Els professors d’aquest curs treballen a la Harvard Medical School i ENTI (Escola de Noves Tecnologies), Universitat de Barcelona. És un curs destinat a perfils de metges, psicòlegs, fisioterapeutes, personal d’infermeria, directors de l’àmbit sanitari, organitzacions de sanitat pública i innovadors del sector privat entre altres.

Els cursos que s'ofereixen són dos: estàndard i avançat. I en ambdós casos la durada és de 2 dies. Aquests es realitzaran a la ciutat de Barcelona en els següents dies de juliol de 2017: dilluns 3 i dimarts 4 (estàndard) i dijous 6 i divendres 7 (avançat). L'horari preliminar és de 9 a 18h.

Necessitats
Cap per al curs en SGH estàndard. Per al curs de SGH avançat es recomana haver cursat l'estàndard abans.

Format
El curs es disposa a partir d'un disseny experiencial i pràctic en el qual, complementant amb sessions teòriques, s’aborden reptes que fructifiquen en prototips conceptuals que donen lloc a resultats tangibles i d'aprenentatge real. I tot això en grup.

Lliurables
Els documents de disseny adequats als desenvolupaments i prototips Conceptuals desenvolupats en el curs.

Avaluació
Abans, mentre (diàries) i després del curs.

OBJECTIUS


Conscienciar sobre l’impacte dels Serious Games for Health en la sanitat pública i l’atenció primària.

Revisar els millors exemples de SGH i els seus resultats mesurables.

Oferir formació als professionals de la sanitat sobre les millors estratègies per al disseny, la implementació i l’avaluació dels SGH des de la sostenibilitat de les solucions i l’enfocament en el target final.

Oferir una oportunitat de networking entre els professionals de la sanitat, les empreses del sector relacionades amb la creació de SGH, les associacions sense ànim de lucre que es dediquen a fomentar la salut i aquells/es professionals de l’àmbit universitari que formen part del disseny i l’assessorament en SGH.

Compartir una metodologia, un protocol de disseny en matèria de SGH.

A QUI S’ADRECEN ELS CURSOS?

Professionals de la salut (metges, infermers, fisioterapeutes, podòlegs, treballadors socials, psicòlegs...)
Administració sanitària (directius, caps de gestió d'informació)
Professionals de l'àmbit del foment de la salut (promoció i relacions públiques)
Organismes del govern: salut pública
Associacions sense ànim de lucre dedicades a fomentar la salut
Gestors en gamificació
Startups/Vivers d'empreses relacionades amb la sanitat
Emprenedors

Ets professional de la Salut?

  • 1. Tindràs una perspectiva excepcional de com les noves tecnologies no són el futur sinó el present en el creixement exponencial que pot experimentar el sector de la Salut i l’esport amb la irrupció de les noves tecnologies.

  • 2. Adquiriràs criteri sobre el funcionament d’un sector que impregnarà tot l’àmbit laboral sanitari en els propers anys.

  • 3. T’anticiparàs al canvi tecnològic que experimentarà l’àmbit de la Salut de la mà dels millors professionals de Harvard Medical School i de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives de la Universitat de Barcelona, la primera en impulsar un grau universitari en Serious Games.

  • 4. Sortiràs del curs amb la memòria d’un projecte auditat i validat. Podrà anar des de la millora dels plantejaments mèdics a l'assistència als pacients passant per estadístiques en temps real del comportaments de patologies i dolències dels malalts. Tot allò que t’ajudem a decidir que pot tenir projecció de futur i viabilitat pot ser la memòria del projecte final.

  • 5. No són necessaris coneixements tècnics, informàtics ni de programació. El curs pretén transferir a l’alumne elements suficients per conformar un criteri propi. Conèixer el marc i la dinàmica de funcionament dels Serious Games aplicats a la Salut sense entrar al detall de les qüestions d’operativa tècnica.
Ets professional de l’àmbit de les noves tecnologies?

  • 1. Coneixeràs les potencialitats d’un sector en expansió constant com és l’àmbit de la salut.

  • 2. Adquiriràs una visió global del món sanitari que també incorpora el sector de la salut aplicada a l’esport.

  • 3. Adquiriràs els coneixements bàsics i estratègics de l’àmbit de la salut. Estaràs assistit pels millors docents del món en l’àmbit amb més potencial de negoci a Europa fins el 2020*. *font: Markets&Markets

  • 4. Entraràs en contacte amb una xarxa qualificada de professionals de la Salut que valoraran la memòria del projecte final. Posarem les bases per a la creació d’una xarxa entre professionals de la tecnologia i l’àmbit sanitari.

  • 5. No són necessaris coneixements en l’àmbit mèdic ni sanitari. El curs té com a objectiu transferir a l’alumne els elements suficients de coneixement per conformar un criteri propi sobre l’àmbit de la Salut com a font de negoci i cooperació, sense entrar en l’operativitat tècnica del sector.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

1. Haver adquirit coneixements, fins al nivell avançat i segons el curs, a més de demostrat, en un context rigorós i pràctic, una comprensió fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball que hi ha darrere d'un SGH.

2. Saber aplicar el protocol de Gamificació i Disseny de Jocs i SGH, integrant els seus elements, la comprensió d'aquests, la seva fonamentació i necessitat i els seus mecanismes de mesura en entorns de problemàtica sanitària del tot multidisciplinaris. Sempre especialitzats.

3. Ser capaços de controlar mètodes d'avaluació en l'acompliment sanitari, tant de pacients com de professionals del sector, des de la implantació d'un SGH i mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de disseny adaptades a l'àmbit científic i professional concret.

4. Saber avaluar i seleccionar les teories de comportament de salut, de disseny de jocs, de psicologia del joc, de disseny centrat en l'usuari i anàlisi del joc, així com les diferents estratègies d'implementació (paràmetres de game design, enfocaments innovadors, integració al sistema sanitari públic i als sistemes hospitalaris, tècniques de gestió àgil, format game jam, possibilitats de narrativa Transmèdia, etc.).

5. Aplicar les teories assenyalades en els cursos des del científic de forma adequada i precisa en els camps d'estudi i pràctica sanitària incloent-hi, quan sigui precís i pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.PROFESSORS

Oscar García Pañella Director de ENTI-UB

Oscar García Pañella

Director de ENTI-UB

Saber-ne més...

Yuri Quintana Profesor Harvard

Yuri Quintana

Profesor Harvard

Saber-ne més...

Mariano Gacto Director de International Degree in Physiotherapy a EUSES-UdG i ENTI-UB
Director de Fisioteràpia a EUSES - UdG

Mariano Gacto

Director de International Degree in Physiotherapy a EUSES-UdG i ENTI-UB
Director de Fisioteràpia a EUSES - UdG

Saber-ne més...

PROGRAMA CURS DE SGH

Dia 1 – Introducció als SGH (3 juliol)

Benvinguda i presentació.
Introducció als SGH.
Creació dels grups de treball.
Preliminars en Disseny de Jocs.
Primer repte de disseny.
Discussió i prova de SGH reals: mercat.
Presentació d'expert/a.
Lectura d'articles (a casa).

Dia 2 – Protocol de Disseny de SGH (4 juliol)

Micro test sobre matèria del dia anterior.
Protocol Bàsic de Disseny de SGH: concepte i disseny d'implementació.
Mètriques d'Avaluació: mesurament, KPI’s i ROI.
Segon repte de disseny.
Conclusions finals, diplomes i tancament.

PROGRAMA CURS AVANÇAT DE SGH

Dia 1 – Estat de l'Art dels SGH (6 juliol)

Benvinguda i presentació.
Estat de l'Art dels SGH.
Creació dels grups de treball.
Definició de sistemes de recompensa en SGH.
Primer repte de disseny.
Demos d'empreses.
Lectura d'articles (a casa).

Dia 2 – Creació: Prototipat, Implementació i Eines (7 juliol)

Implementació i Avaluació de SGH: eines i “frameworks”.
Segon repte de disseny.
Evolució i Ciència en els SGH.
Discussió grupal. Comparativa de jocs i posterior avaluació científica.
Eines i Arquitectures per a la Implementació i Avaluació de SGH des de les "Cloud Architectures”.
Utilització d'una eina avançada per a l'analítica de jocs.
Conclusions finals, diplomes i tancament.

Notícies

img_druiz_20170703-174701_imagenes_lv_otras_fuentes_serious-kcLF-U423874892855XiB-992x558@LaVanguardia-Web

[LA VANGUARDIA] “Serious Games for Health, los videojuegos diseñados para mejorar la salud”

Serious Games for Health. Mejora tu salud jugando es el primer libro práctico que se edita en España sobre juegos aplicados a la salud. Sus autores son los expertos Yuri Quintana, profesor de Harvard y director de Informática Sanitaria Global en el centro médico Beth Israel Deaconess, y Óscar Garcia Pañella, director académico del primer grado de Videojuegos y Juegos Aplicados de […]

k

S’inicia la primera escola d’estiu dedicada als Serious Games for Health and Sport de la Harvard Medical School, ENTI-UB i EUSES

Aquest dilluns 3 de juliol a les 19.30 h s’inaugurarà a Barcelona una formació única i especialitzada en jocs aplicats a la salut i l’esport: la primera escola d’estiu dedicada als Serious Games for Health and Sport de la Harvard Medical School, ENTI-UB i EUSES. Durant l’acte de presentació, es comptarà amb la presència de […]

Sin título-1

Oscar García Pañella i Yuri Quintana presenten a [EL MUNDO] ‘Serious Games for Health: Millora la teva salut jugant’, un llibre dirigit a solucionar problemes mèdics reals a través de la gamificació

El director acadèmic de ENTI-UB, Oscar García Pañella, i el professor de l’Harvard Medical School Yuri Quintana presenten ‘Serious Games for Health: Millora la teva salut jugant’, un llibre dirigit a solucionar problemes mèdics reals a través de la gamificació. Si vols saber més visita el següent enllaç.

SOBRE NOSALTRES

Divisió Informàtica, BIDMC i Harvard Medical School

La Divisió Informàtica és un dels grups acadèmics i de recerca més antics en l’ús efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’atenció sanitària. Divisió té com a objectius millorar la qualitat i reduir els costos dels tractaments, augmentar la qualitat de l’educació mèdica, millorar la relació metge-pacient i explorar nous punts de vista en la recerca a través de la informàtica.

En les àrees de recerca actuals, s’hi inclouen: sistemes d’aprenentatge online, Serious Games for Health, aplicacions de mòbil per a la salut, aplicacions eHealth o salut electrònica, disseny i avaluació de sistemes d’informació clínics, plataformes de recerca translacional, portals de pacients i implicació dels pacients, processos i anàlisis de millora de la qualitat, sistemes de suport a les decisions sanitàries.

La Divisió és part del Departament de Medicina a Beth Israel Deaconess Medical Center, un dels principals hospitals universitaris de Harvard Medical School.

Més informació a la web oficial de la Division of Clinical InformaticsEscola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)

L’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) va néixer fruit d’un desig i una necessitat: el desig de poder compartir a Barcelona els estudis i la formació que les millors universitats del món ja estan portant a terme; i la necessitat de contribuir a l’incipient clúster del videojoc de la nostra ciutat amb els millors creatius i professionals del sector. El Grau en Contingut Digital Interactiu d’ENTI, una escola adscrita a la Universitat de Barcelona (UB), és el primer grau en Serious Games d’Espanya. Es va crear conjuntament amb la UB, en col·laboració amb arquitectura i enginyeria.

Els alumnes aprendran com conceptualitzar, dissenyar, crear i gestionar videojocs i Serious Games, també anomenats jocs aplicats, tenint sempre en compte l’abast total del mercat potencial i així poder avaluar l’àmbit d’interès (entreteniment, salut, esports, educació, comunicació, teràpia física, etc.). També aprendran a tenir en compte tots els possible formats, tan analògics com digitals (PC, Mac, Smartphone, tablet, consola, cinema, vídeo o música).

Més informació a web oficial d'ENTI.

Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES)

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) és una universitat que té com a principal objectiu l’excel·lència i la qualitat dels seus estudis i que vetlla per la formació i el futur dels seus estudiants. Per aquest motiu, el seu professorat està format per professionals qualificats i actius en els diferents sectors laborals, garantint d’aquesta manera un ensenyament complet, actualitzat i de gran qualitat.

Aquest centre ofereix el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE), el Grau en Fisioteràpia i la doble titulació CAFE + Fisioteràpia. A aquestes tres titulacions, EUSES posa a la disposició dels estudiants: un servei de seguiment i assessorament individualitzat en aspectes acadèmics i d’orientació professional. També cal assenyalar que s’introdueix progressivament l’aprenentatge de l’anglès i s’incentiva la recerca i formació complementària dels estudiants a través de jornades, seminaris i cursos desenvolupats per experts dels diferents àmbits de l’esport i la salut, així com la possibilitat de participar en projectes d’investigació o de creació d’empreses.

A més, EUSES dóna totes les facilitats als seus alumnes perquè puguin realitzar pràctiques curriculars i extracurriculars a destacades entitats públiques i privades. Sens dubte, la millor manera per a què l’alumne experimenti en primera persona la realitat professional. D’altra banda, també cal destacar que EUSES, la Universitat de la Salut i l’Esport, ofereix els programes de mobilitat ERASMUS o SICUE que possibiliten a l’estudiant completar la seva formació a reconegudes universitats estatals o europees.

Més informació a la web oficial de l'EUSES.

Contacte


C/ Diputació, 231, 08007 Barcelona, Espanya
Telèfon: 93 323 36 64

PRESENTACIÓN DEL CURSO HECHA POR LOS PROFESORES

play

Dr. Oscar García Pañella

play

Dr. Yuri Quintana