carregant...

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS

Els Serious Games for Sport (SGS) proporcionen educació, entreteniment i ajuden a oferir una millor formació i educació en l'àmbit de l'Esport. També són una oportunitat per motivar i centrar els usuaris per aconseguir un canvi en el comportament quant a la gestió de la seva pedagogia. Aquests jocs estan dissenyats per ajudar a obtenir millors resultats esportius, millorant la formació del personal i fomentant l'educació i els productes relacionats amb aquest sector.

El nostre curs en l'àmbit dels SGS es concentra, des dels vessants teòric i pràctic, a oferir un repàs a les millors aplicacions i implementacions dels enfocaments del sector cap a aquests sistemes en el sector de l'Esport i la seva indústria.
També es proporciona un marc d'avaluació i estratègia per a sistemes sostenibles dissenyats des dels sectors acadèmic i comercial.

Els professors d'aquest curs treballen a la Harvard Medical School i ENTI (Escola de Noves Tecnologies), Universitat de Barcelona. És un curs destinat a tot tipus de perfils relacionats amb l'Esport, tant a nivell educatiu com pràctic.

El curs té una durada d'una jornada (8h) i es realitzarà a la ciutat de Barcelona el dimecres 5 de juliol de 2017. L'horari preliminar és de 9 a 18h, amb un descans pel dinar.

OBJECTIUS


Conscienciar sobre l'impacte dels SGS en tots els estrats de l'Esport i tant a nivell de qui ho practica com de qui dissenya les bones pràctiques i realitza els seguiments.

Revisar els millors exemples de SGS i els seus resultats mesurables.

Oferir formació als professionals de l’Esport sobre les millors estratègies per al disseny, la implementació i l’avaluació dels SGS des de la sostenibilitat de les solucions i l’enfocament en el target final.

Oferir una oportunitat de networking entre els professionals de l’Esport i la Sanitat, les empreses del sector relacionades amb la creació de SGS, les associacions sense ànim de lucre que es dediquen a fomentar-lo i aquells/es professionals de l’àmbit universitari que formen part del disseny i l’assessorament en SGS.

Compartir una metodologia, un protocol de disseny en matèria de SGS.

A QUI ENS ADRECEM?

Professionals de l'esport (professors d'Educació física, entrenadors professionals, preparadors físics...)
Administració esportiva (directius, caps de gestió d'informació, gestors esportius...)
Professionals de l'àmbit del foment de l'activitat física i esportiva
Organismes del govern: esport
Associacions sense ànim de lucre dedicades a fomentar l'activitat física i esportiva
Gestors en gamificació
Startups/empreses relacionades amb l'activitat física i esportiva
Emprenedors

Ets professional de l'Esport?

  • 1. Tindràs una perspectiva excepcional de com les noves tecnologies acompanyades d'un bon disseny motivacional no són el futur sinó el present en el creixement exponencial que pot experimentar el sector de l'Esport gràcies a la irrupció dels SGS.

  • 2. Adquiriràs criteri sobre el funcionament d'un sector que ja està impregnant l'àmbit laboral esportiu des de fa anys.

  • 3. T'adaptaràs al canvi tecnològic i experiencial que ja experimenta l'àmbit de l'Esport de la mà dels millors professionals de la Harvard Medical School i de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives de la Universitat de Barcelona, la primera a impulsar graus universitaris en Serious Games.

  • 4. Sortiràs del curs amb experiència pràctica i en grup quant a una primera aplicació de SGS que pot anar des de la millora dels plantejaments esportius en l'assistència als esportistes passant per estadístiques en temps real dels comportaments sobre la base de les diferents activitats. Tot allò que t'ajudem a decidir que pot tenir projecció de futur i viabilitat pot ser la memòria del teu potencial projecte d'aplicació o gestió d'implantació d'un SGS.

  • 5. No són necessaris coneixements tècnics, informàtics ni de programació. El curs pretén transferir a l'estudiant elements suficients per conformar un criteri propi. Conèixer el marc i la dinàmica de funcionament dels SGS sense entrar en el detall de les qüestions d'operativa tècnica.
Ets professional de l’àmbit de les noves tecnologies?

  • 1. Coneixeràs les potencialitats d’un sector en expansió constant com és l’àmbit de la salut.

  • 2. Adquiriràs una visió global del món sanitari que també incorpora el sector de la salut aplicada a l’esport.

  • 3. Adquiriràs els coneixements bàsics i estratègics de l’àmbit de la salut. Estaràs assistit pels millors docents del món en l’àmbit amb més potencial de negoci a Europa fins el 2020*. *font: Markets&Markets

  • 4. Entraràs en contacte amb una xarxa qualificada de professionals de la Salut que valoraran la memòria del projecte final. Posarem les bases per a la creació d’una xarxa entre professionals de la tecnologia i l’àmbit sanitari.

  • 5. No són necessaris coneixements en l’àmbit mèdic ni sanitari. El curs té com a objectiu transferir a l’alumne els elements suficients de coneixement per conformar un criteri propi sobre l’àmbit de la Salut com a font de negoci i cooperació, sense entrar en l’operativitat tècnica del sector.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

1. Haver adquirit coneixements, fins al nivell avançat i segons el curs, a més de demostrat, en un context rigorós i pràctic, una comprensió fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball que hi ha darrere d'un SGS.

2. Saber aplicar el protocol de Gamificació i Disseny de Jocs i SGS, integrant els seus elements, la comprensió d'aquests, la seva fonamentació i necessitat i els seus mecanismes de mesura en entorns de problemàtica esportiva del tot multidisciplinaris. Sempre especialitzats.

3. Ser capaços de controlar mètodes d'avaluació en l'acompliment esportiu, tant d'esportistes com de professionals del seguiment en el sector, des de la implantació d'un SGS i mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de disseny adaptades a l'àmbit científic i professional concret.

4. Saber avaluar i seleccionar les teories de comportament esportiu, de disseny de jocs, de psicologia del joc, de disseny centrat en l'usuari i anàlisi del joc, així com les diferents estratègies d'implementació (paràmetres de game design, enfocaments innovadors, integració en els sistemes relacionats amb l'Esport, tècniques de gestió àgil, format game jam, possibilitats de narrativa Transmèdia, etc.).

5. Aplicar les teories assenyalades en els cursos des del científic de forma adequada i precisa en els camps d'estudi i pràctica esportiva incloent-hi, quan sigui precís i pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposi en cada cas.PROFESSORS

Oscar García Pañella Director d'ENTI-UB

Oscar García Pañella

Director d'ENTI-UB

Saber-ne més...

Yuri Quintana Professor Harvard

Yuri Quintana

Professor Harvard

Saber-ne més...

Dani Romero Professor d'EUSES - UdG
Director del Màster en Readaptació a l'activitat física i la competició esportiva a EUSES - UdG

Dani Romero

Professor d'EUSES - UdG
Director del Màster en Readaptació a l'activitat física i la competició esportiva a EUSES - UdG

Saber-ne més...

Adrià Martín Director de CAFiE a EUSES - UdG

Adrià Martín

Director de CAFiE a EUSES - UdG

Saber-ne més...

Raúl Peláez Expert en anàlisi de dades del Futbol Club Barcelona des de l'any 2010

Raúl Peláez

Expert en anàlisi de dades del Futbol Club Barcelona des de l'any 2010

Saber-ne més...

PROGRAMA CURS DE SERIOUS GAMES FOR SPORT


5 de juliol

Benvinguda i presentació.
Introducció als SGS.
Creació dels grups de treball.
Protocol Bàsic de Disseny de SGS: concepte i disseny d'implementació.
El repte de disseny.
Mètriques d'Avaluació: mesurament, KPI’s i ROI
Presentacions alumnes
Lectura d'articles (a casa).
Conclusions finals, diplomes i tancament.

Notícies

descarga

Els Serious Games for Health seran presents a l’acte de celebració dels ‘20 anys del sistema d’acreditació de la Formació Continuada’ de la mà d’Òscar Garcia Pañella, Director Acadèmic d’ENTI-UB, la Universitat del Videojoc

El proper dimarts 28 de novembre a les 10 h tindrà lloc un acte de celebració dels 20 anys del sistema d’acreditació de la Formació Continuada a Sala d’Actes del Col·legi de Metges de Barcelona. L’acte serà presentat per Antoni Comín, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya i Jaume Padrós, President del Col·legi […]

img_druiz_20170703-174701_imagenes_lv_otras_fuentes_serious-kcLF-U423874892855XiB-992x558@LaVanguardia-Web

[LA VANGUARDIA] “Serious Games for Health, los videojuegos diseñados para mejorar la salud”

Serious Games for Health. Mejora tu salud jugando es el primer libro práctico que se edita en España sobre juegos aplicados a la salud. Sus autores son los expertos Yuri Quintana, profesor de Harvard y director de Informática Sanitaria Global en el centro médico Beth Israel Deaconess, y Óscar Garcia Pañella, director académico del primer grado de Videojuegos y Juegos Aplicados de […]

k

S’inicia la primera escola d’estiu dedicada als Serious Games for Health and Sport de la Harvard Medical School, ENTI-UB i EUSES

Aquest dilluns 3 de juliol a les 19.30 h s’inaugurarà a Barcelona una formació única i especialitzada en jocs aplicats a la salut i l’esport: la primera escola d’estiu dedicada als Serious Games for Health and Sport de la Harvard Medical School, ENTI-UB i EUSES. Durant l’acte de presentació, es comptarà amb la presència de […]

SOBRE NOSALTRES

Divisió Informàtica, BIDMC i Harvard Medical School

La Divisió Informàtica és un dels grups acadèmics i de recerca més antics en l’ús efectiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’atenció sanitària. Divisió té com a objectius millorar la qualitat i reduir els costos dels tractaments, augmentar la qualitat de l’educació mèdica, millorar la relació metge-pacient i explorar nous punts de vista en la recerca a través de la informàtica.

En les àrees de recerca actuals, s’hi inclouen: sistemes d’aprenentatge online, Serious Games for Health, aplicacions de mòbil per a la salut, aplicacions eHealth o salut electrònica, disseny i avaluació de sistemes d’informació clínics, plataformes de recerca translacional, portals de pacients i implicació dels pacients, processos i anàlisis de millora de la qualitat, sistemes de suport a les decisions sanitàries.

La Divisió és part del Departament de Medicina a Beth Israel Deaconess Medical Center, un dels principals hospitals universitaris de Harvard Medical School.

Més informació a la web oficial de la Division of Clinical InformaticsEscola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)

L’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) va néixer fruit d’un desig i una necessitat: el desig de poder compartir a Barcelona els estudis i la formació que les millors universitats del món ja estan portant a terme; i la necessitat de contribuir a l’incipient clúster del videojoc de la nostra ciutat amb els millors creatius i professionals del sector. El Grau en Contingut Digital Interactiu d’ENTI, una escola adscrita a la Universitat de Barcelona (UB), és el primer grau en Serious Games d’Espanya. Es va crear conjuntament amb la UB, en col·laboració amb arquitectura i enginyeria.

Els alumnes aprendran com conceptualitzar, dissenyar, crear i gestionar videojocs i Serious Games, també anomenats jocs aplicats, tenint sempre en compte l’abast total del mercat potencial i així poder avaluar l’àmbit d’interès (entreteniment, salut, esports, educació, comunicació, teràpia física, etc.). També aprendran a tenir en compte tots els possible formats, tan analògics com digitals (PC, Mac, Smartphone, tablet, consola, cinema, vídeo o música).

Més informació a web oficial d'ENTI.

Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES)

L’Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES) és una universitat que té com a principal objectiu l’excel·lència i la qualitat dels seus estudis i que vetlla per la formació i el futur dels seus estudiants. Per aquest motiu, el seu professorat està format per professionals qualificats i actius en els diferents sectors laborals, garantint d’aquesta manera un ensenyament complet, actualitzat i de gran qualitat.

Aquest centre ofereix el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE), el Grau en Fisioteràpia i la doble titulació CAFE + Fisioteràpia. A aquestes tres titulacions, EUSES posa a la disposició dels estudiants: un servei de seguiment i assessorament individualitzat en aspectes acadèmics i d’orientació professional. També cal assenyalar que s’introdueix progressivament l’aprenentatge de l’anglès i s’incentiva la recerca i formació complementària dels estudiants a través de jornades, seminaris i cursos desenvolupats per experts dels diferents àmbits de l’esport i la salut, així com la possibilitat de participar en projectes d’investigació o de creació d’empreses.

A més, EUSES dóna totes les facilitats als seus alumnes perquè puguin realitzar pràctiques curriculars i extracurriculars a destacades entitats públiques i privades. Sens dubte, la millor manera per a què l’alumne experimenti en primera persona la realitat professional. D’altra banda, també cal destacar que EUSES, la Universitat de la Salut i l’Esport, ofereix els programes de mobilitat ERASMUS o SICUE que possibiliten a l’estudiant completar la seva formació a reconegudes universitats estatals o europees.

Més informació a la web oficial de l'EUSES.

CONTACTE


C/ Diputació, 231, 08007 Barcelona, Espanya
Telèfon: 93 323 36 64

PRESENTACIÓ DEL CURS FETA PELS PROFESSORS

play

Dr. Oscar García Pañella

play

Dr. Yuri Quintana